Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 12:22

Καθορισμός ανταλλάγματος για την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος στους χρήστες, από τα κιβώτια παροχής (pillars) στη χερσαία ζώνη λιμένα Πατητηρίου για το έτος 2021

Διαβάστηκε 43 φορές